Henvendelse kun på e-mail: post@jazzesbjerg.dk

Demo og PR-materiale kan sendes til:

Jazz Esbjerg c/o Vestjysk Musikkonservatorium (att. Jazz Esbjerg) 

Kirkegade 61,  6700 Esbjerg.

CD'er returneres kun hvis frankeret svarkuvert medfølger.

Læs venligst dette:

Hvert år modtages mange hundrede henvendelser ang. booking i Jazz Esbjerg. Vi afvikler årligt ca. 10 koncerter, det er derfor kun de færreste der er "heldige" at slippe igennem nåleøjet, desværre! 

Vores koncertår er opdelt i 2 dele, forår og efterår, og vi afholder IKKE koncerter i juni og juli måned. Planlægningen af programmerne sker som hovedregel i maj/juni og november/december.

Klubbens musikalske profil er "moderne" jazz, defineret i videste forstand.

Programmet sammensættes ud fra et bredt sæt kriterier, herunder kvalitet, aktualitet og alsidighed, for i sidste ende at munde ud i varieret musik af høj kvalitet, som taler til jazzklubbens medlemmer.

Vi arbejder IKKE med ventelister, der overføres fra halvår til halvår, og mange henvendelser om det samme, ligesom kontakt til enkelte bestyrelsesmedlemmer ikke øger mulighederne.  Programmet sammensættes udelukkende af bestyrelsen.  

Vi kan ikke påtage os at besvare alle henvendelser. Koncerttilbud der IKKE dækkes af ovenstående musikprofil vil som hovedregel blive ignoreret. Men alle relevante musiktilbud indgår i klubbens planlægning og programsætning - og behandles seriøst.Jazz Esbjerg c/o Vestjysk Musikkonservatorium   Kirkegade 61   6700 Esbjerg      e-mail